سیستم مدیریت ساختمان دیگر یک تجمل نیست بلکه کاملا یک نیاز است

نگاهی به سیستم اتوماسیون ساختمان

 

پیشرفت سریع و فراگیر شدن فناوری اطلاعات و ارتباطات، سبب ایجاد زمینه های مختلف و متنوع بکارگیری آن در تمامی‌ابعاد زندگی انسان شده است؛ یکی از کاربردهای جدید فناوری اطلاعات و ارتباطات، توسعه سیستم های اتوماسیون ساختمان است. سیستم اتوماسیون ساختمان، راهکارهای مدیریت مصرف انرژی را همراه با رفاه و امنیت بیشتر در قالب سیستمی‌یکپارچه ارایه می‌کند
از شما عزیزان دعوت می شود از غرفه این شرکت

دراولین نمایشگاه دستاوردهای بومی سازی
و خود کفایی صنعت و معدن

بازدید فرمائید.


آدرس غرفه شرکت:شبستان 2 - غرفه شماره 43
زمان:16 لغایت 21 دی ماه 1389
ساعت بازدید : 9 صبح لغایت 7 بعد از ظهر
آدرس : خیابان شهید بهشتی - مصلی بزرگ امام خمینی (ره) تهران
از اینکه دراولین نمایشگاه تخصصی اتوماسیون صنعتی تهرانبا ما همراه بودید کمال تشکر را داریم.