کنترل وسایل خانگی

 

Subpage Navigation Image

کنترل وسایل خانگی به چند طریق امکان پذیر می باشد :
توسط پیام کوتاه ، اینترنت ، تلفن ثابت و نرم افزارهای کاربردی دیگر شرکت و ریموت کنترل
که این وسایل شامل :
سیستم های روشنایی ، کنترل تردد ، کنترل سیستم آبیاری ، اعلام حریق ، سیستم گرمایشی و سرمایشی و ...