شرکت آریا فن ابزاردر سال 1384 با هدف اتوماسیون و هوشمند سازی سیستمها(مهندسی و علوم انسانی) آغاز به کار کرد
و هم اینک در زمینه اتوماسیون ساختمان، اداری و صنعتی مشغول به فعالیت می باشد