امروزه هوشمند سازی ساختمان ،خانه و محل کار با سه هدف اصلی :


*صرفه جویی در مصرف انرژی
*آسایش، کنترل و امنیت بیشتر
*کاهش هزینه های راهبردی ساختمان
در کنار افزایش ضریب تجمل، یکی از ضرورت های صنعت ساختمان به شمار می آید.این سیستم به اشکال مختلف ظرف چند دهه اخیر در کشورهای پیشرفته جهان،بسیار مورد استفاده قرار گرفته است و هم اکنون ساختمانهای متعددی در خارج و داخل کشور به این سیستم مجهز شده اند.
هوشمند سازی ساختمان به دو قسمت کلی دسته بندی می شود.
*اتوماسیون ساختمان
*اتوماسیون خانه یا محل کار


 اتوماسیون ساختمان  ( Building Automation )


در این سیستم کلیه قسمت های کلی و مشترک ساختمان مانند موتورخانه، سیستم های گرمایش و سرمایش، هوارسازها،چیلرها، آسانسورها، برق اضطراری و مشاعات بصورت یکپارچه و هوشمند نظارت و کنترل می شود.
از مزایای بکارگیری این سیستم می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
*صرفه جویی قابل ملاحظه در مصرف انرژی
*کاهش استهلاک دستگاه ها و تجهزات ساختمان ودر نتیجه عمر بیشتر آنها
*کاهش هزینه های راهبری ساختمان
کارکرد تجهیزات کلی ساختمان بر اساس زمان های مختلف مصرف، از مدار خارج کردن تجهیزات به نوبت یا در مواقعی که بار مصرف کم است، اعلام نقص در تجهیزات قبل از اینکه حادثه ای اتفاق بیفتد و...باعث حصول مزایای فوق می شود.


اتوماسیون خانه و محل کار Home or Office Automation )


با تجهیز خانه یا محل کار خود به این سیستم، لذت زندگی و کار را در یک محیط هوشمند تجربه کنید .
میزان نوری که خود به خود تنظیم می شود، یا سیستم تهویه ای که بر اساس تعداد نفرات حاضر و کاربری محیط کار می کند یا پرده ای که بر اساس جهت خورشید و فصول سال میزان ورودی نور را تنظیم می کندو....تنها گوشه ای از امکاناتی است که در یک خانه هوشمند برایتان فراهم می شود.
کنترل در این سیستم به صورت:
*دستی
*سناریوهای از پیش تعیین شده
*کاملا اتوماتیک و هوشمند
انجام میشود و فضاها هم از داخل آنها و هم به صورت مرکزی از یک نقطه در یک واحد ساختمان یا از طریق خط تلفن یا اینترنت کنترل می شود. لوکس بودن، صرفه جویی در مصرف انرژی، افزایش عمر تجهیزات برقی داخل واحد و هزینه برق کمتر از مزایای استفاده ازاین سیستم است.